Østerås kirkes barnekor

15.08.2017

Østerås kirkes barnekor

For deg i 1.-4.trinn!

Østerås kirkes barnekor er for deg som går i 1.-4.trinn og vi øver i kirka tirsdager kl. 14.00-15.00. Alle som er med på Eikeli SFO får følge opp til kirken og vi følger også tilbake til SFO.

I kirka er vi opptatt av å formidle gode verdier i et trygt og inkluderende miljø. På koret lærer barna sanger med både kristne og allmenne tekster. Vi legger vekt på varierte sangleker, stemmeøvelser, synge kanon og trening på å synge alene for de som ønsker det. Våren 2018 deltar barnekoret på "Karneval"-gudstjeneste søndag 11.februar kl. 11 (oppmøte kl. 10.45).  Vi følger skoleruta og har ingen øvelse i skolens ferier. 

Ta kontakt med korleder Dorte kantor@oesteraas-menighet.no for mer informasjon (i fødselspermisjon fra mars-18). Du kan også melde deg på koret direkte til Eikeli SFO. Velkommen!