Fireårsbok: middag, samling og gudstjeneste

23.10.2018

Fireårsbok: middag, samling og gudstjeneste

Velkommen til deg som fyller fire år i løpet av 2018! Vi samles til middag, fortelling og blir kjent med familiekoret i Østerås menighet torsdag den 8.november klokken 17.00. Søndag 11.11 blir det utdeling av fin barnebibel til alle fireåringer i familiegudstjenesten klokken 11.00 i Østerås kirke. Vi håper at du vil ta med deg din mor og far, søsken, besteforeldre, venner, faddere og andre du har lyst til å ta med deg og bli med oss på disse fine stundene. Det er helt greit om du enten bare kan komme torsdag eller søndag - du skal få bibel uansett!

Påmelding skjer her:

https://secure2.mylabora.com/Påmelding?oid=71f8886b-dc2e-45d8-8bc9-1bb7b924fcce&fid=029b3e47-221b-4d6e-b10b-d63fd2ad03a0

Vi gleder oss til å treffe deg!

Ta kontakt dersom det er noen spørsmål til Mari menighetspedagog, mail: ms585@kirken.no/ mob: 98267819.

Godt smil fra Mari