Konfirmasjon

Spørsmål om konfirmasjon?

Lurer du på noe om konfirmasjon i Østerås menighet?    Les mer...

Konfirmasjon - felles for Østerås og Grinilund

Gudstjenestelapp

Husk å fylle ut gudstjenestelapp for hver gang du er på gudstjeneste i konfirma...   Les mer...

Fravær i konfirmasjonstiden

Regler for fravær i konfirmanttiden    Les mer...

Konfirmant 2019

   Les mer...