Diakon

Anabel Eidås Askerud

40036493

Send e-post

Kateketvikar

Mathias Ask Jensen Dønvold

47264680

Send e-post

Sokneprest

Arnfinn Eng

99745822

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send e-post

Ungdomsarbeider

Sara Løvli Nielsen

97409044

Send e-post

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send e-post

Seniorprest

Per Olav Vangen

47018658

Send e-post

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send e-post