Alle rettigheter 2019 Østerås menighet

Konfirmant 2020


Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? «En viktig tid – Et viktig valg!» Kirken vil invitere deg til samtale og undring over livets store spørsmål

Les mer

 

Konfirmant 2020


Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? «En viktig tid – Et viktig valg!» Kirken vil invitere deg til samtale og undring over livets store spørsmål

Les mer

 

Kirkevalget 2019


Hvem skal styre kirken vår? Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by.

Les mer

 

Kirkevalget 2019


Hvem skal styre kirken vår? Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by.

Les mer

 

Good News Tensing


Øvelse i Østerås kirke, hver tirsdag fra 18:30-21:30.

Les mer

 

Good News Tensing


Øvelse i Østerås kirke, hver tirsdag fra 18:30-21:30.

Les mer

 

Vil du gi en gave til Østerås menighet


Ønsker du å gi en gave?

Les mer

 

Vil du gi en gave til Østerås menighet


Ønsker du å gi en gave?

Les mer