Om oss


Vår visjon er "Østerås kirke - nær Kristus, i livet" 

Visjonen bygger på disse fire ønskene fra menigheten:

  • Vi vil være en åpen og inkluderende menighet som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.
  • Vi vil være en menighet som har et variert gudstjenesteliv.
  • Vi vil være en menighet som satser på barn og unge.
  • Vi vil vise nestekjærlighet, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket.

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Kirkeforvalter

Morten Berge

99645500

Send e-post

Dirigent Good News

Maria Bjørnereim

Send e-post

Kantor

Dorte Fiskaa

98267816

Send e-post

Kapellan

Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby

94186322

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send e-post

Kirketjener

Viggo Hvatum

40442171

Send e-post

Diakon

Anne Storrusten

40036493

Send e-post

Ungdomsarbeider

Vetle Styve Sæbø

99593831

Send e-post

Menighetspedagog

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send e-post

Sokneprest

Per Olav Vangen

47018658

Send e-post

Kateket

Lise Vaule

98267822

Send e-post

Diakon/prest sykehjem

Mari Wirgenes

40034200

Send e-post

Menighetsrådet består av

Elisabeth Ødemark, leder
Ragnar Høeg, nestleder, fellesrådsrepresentant
Anne Helen Jørstad, fellesrådsrepresentant vara
Per Arneberg, fast medlem
Geir Giving Kalstad, fast medlem
Petter Marius Hatlen, fast medlem
Jonas Kristoffersen Lassen, fast medlem
Bjørn Kåre Salvesen, fast medlem
Dagfin Clasen Brodtkorb, fast medlem 
Rigmor Solberg, fast medlem
Ingrid Marie Liodden, 1. varamedlem
Karin Hake, 2. varamedlem

Årsmeldinger

Her finner du Årsmeldinger for menigheten.