Om oss


Vår visjon er "Østerås kirke - nær Kristus, i livet" 

Visjonen bygger på disse fire ønskene fra menigheten:

  • Vi vil være en åpen og inkluderende menighet som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.
  • Vi vil være en menighet som har et variert gudstjenesteliv.
  • Vi vil være en menighet som satser på barn og unge.
  • Vi vil vise nestekjærlighet, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket.

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Kirkeforvalter

Morten Berge

99645500

Send e-post

Dirigent Good News

Maria Bjørnereim

Send e-post

Kantor

Dorte Fiskaa

98267816

Send e-post

Kapellan

Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby

94186322

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send e-post

Diakon

Anne Storrusten

40036493

Send e-post

Ungdomsarbeider

Vetle Styve Sæbø

99593831

Send e-post

Menighetspedagog

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send e-post

Sokneprest

Per Olav Vangen

47018658

Send e-post

Kateket

Lise Vaule

92287076

Send e-post

Diakon/prest sykehjem

Mari Wirgenes

40034200

Send e-post

Menighetsrådet består av

Elisabeth Ødemark, leder
Ragnar Høeg, nestleder, fellesrådsrepresentant
Anne Helen Jørstad, fellesrådsrepresentant vara
Ragnhild Elisabeth Toyomasu, fast medlem
Geir Giving Kalstad, fast medlem
Petter Marius Hatlen, fast medlem
Odd Vegge, fast medlem
Karin Hake, fast medlem
Idar Holmbekk Engebretsen, fast medlem 
Ingrid Marie Liodden, fast medlem

Anne Marie Sand, 1. varamedlem

Hilde Holme, 2. varamedlem 

Inger Marie Jordelld, 3. varamedlem

Trond Eirheim, 4. varamedlem
Siri Beate Ehrnst Stousland, 5.varamedlem

Årsmeldinger

Her finner du Årsmeldinger for menigheten.