Om oss


Vår visjon er "Østerås kirke - nær Kristus, i livet" 

Visjonen bygger på disse fire ønskene fra menigheten:

  • Vi vil være en åpen og inkluderende menighet som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.
  • Vi vil være en menighet som har et variert gudstjenesteliv.
  • Vi vil være en menighet som satser på barn og unge.
  • Vi vil vise nestekjærlighet, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket.

Finn ansatte

 

Hvem er vi?

 

Diakon

Anabel Eidås Askerud

40036493

Send e-post

Kateketvikar

Mathias Ask Jensen Dønvold

47264680

Send e-post

Sokneprest

Arnfinn Eng

99745822

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

40442189

Send e-post

Ungdomsarbeider

Sara Løvli Nielsen

97409044

Send e-post

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

98267819

Send e-post

Seniorprest

Per Olav Vangen

47018658

Send e-post

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send e-post

Menighetsrådet består av

Øystein Edvin Berg, leder
Irene Tvedt Wangen, nestleder
Morten Berge, fast representant Fellesrådet
Anne Kallåk, vararepresentant Fellesrådet
Idar Holmbek Engebretsen
Marius Herland
Vidar Kristensen
Inger Marie Jordell
 

Vara:
Arne Broch Brantsæter
Bjørn Kåre Salvesen
Per Arneberg
Inger Thommesen
Kay Rolf Lindegaard