Covid-19 og konfirmasjon


Her kan du lese informasjon om hvordan Covid-19 påvirker konfirmasjonsgudstjenestene 19. og 20.september.

 

Til alle besøkende på årets konfirmasjonsgudstjenester.

 

På grunn av de nødvendige begrensningene som følge av den pågående pandemien, vil det påvirke konfirmasjonsgudstjenestene 19. og 20.september. Vi har utvidet med en ekstra konfirmasjonsgudstjeneste på lørdag. Derfor blir også tidspunktene endret på. 

Gudstjenestene lørdag er: kl.10:00, 12:00, 14:00 og 16:00

Konfrimasjonsgudstjenestene på lørdag er kun for inviterte. Familiene til konfirmantene har fått beskjed om begrensninger på antall og har fått utdelt rader i kirken for deres følge. Dette vil være merket på radene og kirkevertene er behejlpelige med å vise vei/svare på spørsmål hvilke rad konfirmanten du er der for har fått. 

Maks anntall gjester totalt er 200, derfor er det satt en begrensning på antallet hver konfirmant kan ha med seg. Antallet er sendt til foresatte og konfirmantene. 

Det er viktig å påpeke at alle som kommer har ett ansvar i å følge de reglene som gjelder, det betyr god håndhygiene, hold avstand og hvis du har symptomer på korona, hold deg hjemme! 

(Les mer om symptomer på Folkehelseinstituttes hjemmeside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/ )

Det vil være håndsprit tilgjengelig i kirken. Det er kort tid mellom hver gudstjenestene, så respekter de som kommer etter deg og prøv å vær effektiv med å komme deg avgårde, samtidig som du holder avstand. Slik at kirketjenere rekker smittevask før neste konfirmasjon. 

Denne informasjonen vil også bli gitt i kirken.

Søndag 20.september er det ikke så mange konfirmanter som på lørdag. Derfor er det en åpen gudstjeneste for de som vil komme, men 150 plasser er reservert for konfirmantenes følge, derfor er det kun 50 "åpne" plasser tilgjengelig.

 

Parkering: 

Vi anbefaler alle besøkende om å parkere ved Østerås T-bane. Det er ikke mulig for perkering rundt kirkens parkeringsplass. Det vil være en parkeringsvakt tilgjengelig. 

Det er mange som er urolige over situasjonen som nå utspiller seg, mange er urolige og usikre og kjenner på en utrygghet både for seg selv og for andre.

Kirken er her for deg, begge prestene i Østerås og Soknediakonen er tilgjengelig på telefon;

Soknediakon, Anne Storrusten - 400 36 493

Sokneprest, Per Olav Vangen - 470 18 658

Kapellan, Andreas Alexander Fosby - 941 86 322

 

Karin Hake i Menighetsrådet har skrevet noen betraktninger om Kristus i Koronatiden, les den her.

Kristus og Corona av Karin Hake

Du kan også lese hilsen fra Sokneprest Per Olav Vangen her

Har du en venn eller et familiemedlem på sykehjem og har behov for samtale? Kontakt Diakon Mari Wirgernes, se mer informasjon på Gjennom alt

Tilbake