Kaffetreffen


Østerås kirke - mandager i oddetallsuker!

Kaffetreffen i Østerås kl. 11-13 mandager i oddetallsuker!

Kaffetreffen er et forum primært for godt voksne hvor sosialt samvær, hygge og de gode samtaler er i fokus.

Enkel servering - dersom smitteforskrifter tillater dette. Ta gjerne med en venn eller bekjent og kom!

 

KONTAKTPERSON

Anabel Eidås Askerud - diakon i Østerås menighet

tlf  40036493
e-post: aa663@kirken.no. 

Tilbake