Covid-19 Informasjon


Les mer om de nyeste smittevernsreglene, åpen kirke og kontaktinformasjonen til de ansatte i kirken.

 

Åpen kirke

Kirken vil holde dørene åpne i gudstjenestetid, søndagene fra kl.11:00 til 13:00

 

Utendørs gudstjeneste

Det planlegges for en utendørs gudstjeneste søndag 14.februar kl.11:00

 

Covid-19

Fra 24. januar er Bærum kommune i koronanivå 4, som en nabokommune til nedstengte Oslo. For deg som har planlagt dåp, vielse eller gravferd vil det ikke være noen endringer på grunnlag av dette.

Mange av kirkens ansatte bor i Oslo, og anbefales av myndighetene å ikke reise over kommunegrensen. Det vil begrense hvilke aktiviteter for barn og ungdom som kan arrangeres i kirkene. Flere av Bærumsmenighetene vil vente til etter 31. januar med oppstart av konfirmasjonsundervisning og/eller andre faste aktiviteter for barn og ungdom.

 

  • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og begrenset antall deltakere på andre arrangement. Antallet deltakere er avhengig av størrelse på kirken med tanke på at man må holde 2 meter avstand. I Haslum, Tanum og Snarøya kirke er det plass til mellom 17 og 25 personer.
  • Dåp kan gjennomføres med barn, foreldre og to faddere. Vielse kan gjennomføres med brudepar og to forlovere. 
  • Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter innendørs og utendørs, for voksne holdes digitalt eller avlyses.
  • Ungdomsarbeidet gjennomføres innenfor gjeldende smittevernsregler.
  • Arbeid rettet mot barn gjennomføres innenfor gjeldende smittevernsregler.

Å stenge ned fysiske samlinger fordi myndighetene ber oss om det, ligger ikke i en kirkes natur. Likevel er formålet her å verne om helse, å delta i et krafttak som en viktig samfunnsaktør, og unngå unødvendig tap av både liv og jobber.

 

Trenger du noen å snakke med?

Kirkens prester og diakoner er på jobb og står klare for koronasikre samtaler. Vi har taushetsplikt, enten du vil ringe, chatte eller ha en videosamtale. 

Sokneprest Per Olav Vangen, telefon: 47018658

Kapellan Andreas Alexander Fosby, telefon: 94186322

Diakon Anne Storrusten, telefon: 40036493

Samtaletilbudet for ungdom, 13-20 i Bærum, ønsker å få kontakt med deg hvis du er mellom 13 og 20 år og har lyst å prate med en trygg voksen.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf: 22 40 00 40. Du kan også chatte og sende melding. Finn kontaktinformasjon til Kirkens SOS. 

 

 

 

Tilbake