Åpen kirke på Østerås


I disse spesielle tider hvor nesten alt igjen er stengt, vil vi ha "Åpen kirke" på Østerås (Gjelder også julaften)

 

Her er det rom for stillhet og ettertanke. På søndager i gudstjenestetid, er det mulig å komme innom kirkerommet. På tirsdager treffer du menighetspedagog Mari som gjerne tar en kaffeprat. På torsdager er diakon Anne til stede for dem som trenger det. 

Fra og med uke 47 vil kirken være åpen:
Tirsdager kl. 11-13
Torsdager kl. 18-20
Søndager kl. 11-13

 

På julaften vil kirken være åpen fra kl. 13-1530

Prest Andreas vil lese juleevangeliet jevnlig, og Kantor Dorte vil spille litt musikk. 

 

De som ønsker nattverd kan spørre prest om det og kan avtale det nærmere med prest. (Dette gjelder ikke julaften)

Alle smittevernregler vil bli ivaretatt. Det betyr strenge begrensninger på antall inne i kirken og at alle besøkende burde bruke munnbind. Vi har også munnbind tilgjengelig for besøkende. Vær velkommen!

Tilbake