Alle rettigheter 2019 Østerås menighet

Østerås Vocalis


Velkommen til et hyggelig musikalsk og sosialt miljø i Østerås Vocalis!

 

Østerås Vocalis er menighetens blandakor med 20 sangere fordelt med 7 sopraner, 10 alter, to tenorer og en bass. Vi øver hver mandag kl.19.00-21.30 i Østerås kirke, har egne prosjekter og deltar jevnlig i menighetens høytidsgudstjenester. 

Koret har også prosjekter sammen med andre kor, solister og musikere. Høsten 2017 fremførte vi "Jazzmesse" av og med Tord Gustavsen med profesjonelle jazzmusikere i samarbeid med Røa og Voksen kirkekor. Før jul deltar koret på "Lessons and Carols"-gudstjeneste der vi i 2017 fremførte verket "Gaudete" av Anders Ohrwall sammen med fløytister og fagottist. Denne våren gleder vi til å delta på Nordisk kirkesangfestival i Odense i pinsen. Koret vil blant annet også delta på menighetens tradisjonelle "Påskefestgudstjeneste" 2.påskedag der årets gjestetaler er vår nye biskop Kari Veiteberg.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer og er særlig på jakt etter flere mannsstemmer!

Koret ledes til vanlig kantor Dorte Fiskaa som er i fødselspermisjon i 2018. Vi har fått på plass en utmerket vikar, Camilla Ediassen, som kan kontaktes på ediassencamilla@gmail.com for mer informasjon om koret. 

Velkommen!

 

Tilbake