Østerås kirkes barnekor


For deg i 1.-4.trinn!

 

Østerås kirkes barnekor er for deg som går i 1.-4.trinn og vi øver i kirka tirsdager kl. 14.00-15.00. Alle som er med på Eikeli SFO får følge opp til kirken og vi følger også tilbake til SFO.

I kirka er vi opptatt av å formidle gode verdier i et trygt og inkluderende miljø. På koret lærer barna sanger med både kristne og allmenne tekster. Vi legger vekt på varierte sangleker, stemmeøvelser, synge kanon og trening på å synge alene for de som ønsker det. Vi følger skoleruta og har ingen øvelse i skolens ferier. 

Ta kontakt med korleder Dorte Fiskaa, eller menighetspedagog Mari Søreide. Du kan også melde deg på koret direkte til Eikeli SFO. Velkommen! 

Kantor Dorte Fiskaa

 Mobil: 98267816
mail Mail:df748@kirken.no

Menighetspedagog Mari L. Søreide

  Mobil: 98267819
mail Mail:ms858@kirken.no

 

 

Tilbake