Lihkku beivviin! Den samiske nasjonaldagen!


Lihkku beivviin! (nordsamisk)

Læhkoeh biejjine! (sørsamisk)

Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk)

Gratulerer med samenes nasjonaldag!

 

Den samiske nasjonaldagen

Av forfatter Erik K

Samenes nasjonaldag er 6.februar. Dagen er også kalt Samefolkets dag, og er felles for samer i Finland, Norge, Russland og Sverige. Avgjørelsen om at 6.februar skal være Samefolkets dag ble tatt av den 15.nordiske samekonferansen, som møttes i Helsingfors i 1992. Datoen ble valgt for å markere det første samiske landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige i Trondheim , 6.-9.februar 1917.


Man kan velge å feire Samefolkets dag med festtaler, osv., men det er også en dag som kan markeres med å fokusere på problematikk som samer har opplevd og opplever, som kapellan Andreas Alexander Fosby i Østerås kirke gjorde i fjor under arrangementet der da.


Jeg lurer på om man vet hvor mange samer som f eks bor i Bærum, hvordan er det å vokse opp som barn eller ungdom med samisk bakgrunn i Bærum, hvordan har voksne med samisk bakgrunn i Bærum det ? Er det problematikk vedr dette og annet man bør fokusere på ved neste markering i Østerås kirke og ellers ?
Det blir ingen markering i Østerås kirke 6.februar i år p g a Covid-situasjonen, men uansett:
Gratulerer med Samenes nasjonaldag/Samefolkets dag 6.februar 2021!

 

Festmarkering på nett!

Ettersom vi ikke kan møtes fysisk til festgudstjeneste i Østerås kirke i år, har vi laget en video med hilsener fra ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum, ordfører Lene Conradi i Asker, andakt fra Biskop Kari Veiteberg og musikk av Wolfgang plagge! Gratulerer med dagen! Lihkku beivviin! 

 

Tilbake