Sammen som kirke i hele verden


Alle menigheter i Norge inviteres til å være med på aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» i perioden mellom Kristi himmelfartsdag og St. Hans.

 
Aksjonen Sammen som kirke i hele verden er for menigheter som ønsker å kjempe mot fattigdom og urettferdighet. Østerås er med på aksjonen gjennom en egen spleis her: spleis.no/østerås

 

Skremmende mange mennesker fikk det verre i 2020. Hvis kampen mot fattigdom skal vinnes haster det å gjøre noe. Håper du vil være med på å gi livsmot og nytt håp til mennesker i Midtøsten.

Alvorlige konsekvenser av pandemien i Midtøsten Over tre millioner har vært smittet av Covid 19 i Midtøsten og Nord-Afrika. Men som i mange andre deler av verden er skadevirkningene når samfunnet stenger ned vel så store som skadevirkningene av selve viruset.

Mer enn ti millioner flere barn bor i fattige husholdninger i denne regionen enn i 2019. Sannsynligheten for vold i hjemmet øker dramatisk. Kvinner og barn er naturligvis mest utsatt. Jo lenger pandemien fortsetter jo større og mer langvarig vil virkningen på befolkningen være.

Mediearbeidet har aldri hatt større betydning enn nå Midt i denne alvorlige situasjonen er det flott å kunne fortelle at det mangfoldige mediearbeidet vi støtter i Midtøsten aldri har vært viktigere og aldri har nådd flere mennesker. TV-sendinger og andre medier lar seg ikke stoppe av stengte grenser og bringer heller ikke med seg virus.

Fra Spania strømmes gudstjenester på arabisk til hele verden. De kristne barneprogrammene på kanalen Sat7 Kids økte sitt publikumsengasjement med 90% i 2020. Sat7 academy (skoleTV som tilbyr undervisning i fagene arabisk, engelsk og matte) opplevde at publikumsengasjementet økte med hele 328%.

Mange tenker at viruset er Guds straff. Derfor er det viktig å formidle budskapet om Guds trøst, nåde og frelse.

Vil du være med å gjøre det mulig å gi håp og trøst til mennesker som er isolert på grunn av uroligheter, forfølgelse eller pandemi? Takk for din gave til innsamlingen vår!

 

Du kan bidra gjennom Østerås sin egen innsamlingsaksjon:

spleis.no/østerås

 

Les mer om aksjonen, Sammen som kirke i hele verden her: 

Tilbake