Gudstjeneste med avskjed for Andreas Fosby


Søndag 29.august kl.11:00 blir det gudstjeneste med avskjed for kapellan Andreas Fosby

 

Kapellan i Østerås kirke, Andreas Fosby har sagt opp stillingen sin og fra 1.september blir han Sokneprest i Grong i Namdalen. Det blir avskjedsgudstjeneste den 29.august og det er mange som kommer til å savne Andreas. 

Søndagen 29.august er vingårdsøndagen. Det blir nattverd og 2 barn som skal døpes.

Prost Gunnar Næsheim deltar i gudstjenesten sammen med Kapellan Andreas Fosby, Sokneprest Per Olav Vangen, Diakon Anne Storrusten og Vikarorganist Roger Jansvik. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

 

Alle er hjertelig velkomne, men minner om at hvis du er syk eller har korona symptomer så må du holde deg hjemme. Vi anbefaler alle som kommer til kirken om å bruke munnbind.

Tilbake