Trosopplæring i Østerås kirke


 

Østerås menighet ble endelig en del av trosopplæringsreformen i 2014, og det gir oss mulighet til å utvide tilbudet til barn og tenåringer i menigheten. Målet er at alle døpte og tilhørende (der minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke) skal få invitasjon til minst ett trosopplæringsarrangement i året, frem til de fyller 18 år. Disse arrangementene vil ha mye aktiviteter, lek og moro, men også rom for refleksjon og erfaringer knyttet til kristen tro, tradisjon, livstolkning og trosutøvelse.

Her er noen av arrangementene du kan se frem til:
0 år :Babysang
1 - 2 år: Samling og familiegudstjeneste
3 år: Samling og familiegudstjeneste med utdeling av bok om Skapelsen
4 år:  Hellige tre kongers-fest, Samling og familiegudstjeneste med utdeling av fireårsboken "Min Bildebibe".
5 år: Adventssamling med julevandring og Karnevalsgudstjeneste
6 år: Skolestartgudstjeneste med utdeling av 6årsbo og KirkeSFO 
7 år: Påskevandring og KirkeSFO.
8 år: Tårnagenter og KirkeSFO.
9 år: Tårnagenter og KirkeSFO.
10 år - Lys Våken.
11 år - Lys Våken. 
14 år - Konfirmantundervisning.
16-18 år: Ekstremdag og "På flukt" med Røde kors


Gjennom trosopplæringen i Østerås ønsker vi at barn og unge skal bli kjent med Jesus og erfare en himmel over livet som gir livsglede, håp og fremtidstro, og hjelp til livsmestring i møte med kriser og utfordringer.

Ønsker du å bidra til å utruste barn og unge i Østerås menighet?
Ta kontakt med trosopplærer Mari Louise Søreide.

  Mobil: 98267816
mail Mail:ms858@kirken.no

 

 

 

 

Tilbake