Temakveld i Østerås kirke 25. november kl 19.00


Tema: Diakoni i dag - utfordringer og muligheter

Diakoni kalles iblant for ‘Kirkens kroppsspråk’.

Selve ordet kommer fra gresk og betyr ‘tjeneste’, men kan også ha andre betydninger.

I Den norske kirke er det meislet ut fire hovedpillarer for ‘Evangeliet i handling’:

Nestekjærlighet

Inkluderende fellesskap

Vern om Skaperverket

Kamp for rettferdighet

Hvis vi vender blikket mot våre egne sammenhenger, hvordan står vi i dette arbeidet?

På hvilke måter oppfylles disse målsettingene - og hva kan vi eventuelt gjøre for å endre vår praksis?

Diakon i Østerås Anne Storrusten innleder til samtale.

Alle er hjertelig velkomne

Tilbake