Østerås kirkes barnekor


Kor for deg i 1.-4.trinn! 

Barnekoret i kirka er for deg som går på småskolen. Vi synger i kirka hver tirsdag kl. 14-15. Alle som vil være med fra Eikeli SFO får følge fra skolen. Ta kontakt med kantor Dorte (98 26 78 16 eller df748@kirken.no) for mer informasjon :)

Tilbake