Østerås kirkes barnekor


Kor for deg i 1.-4.trinn! 

Illustrasjon som viser barn i lek og spill.

Barnekoret i kirka er for deg som går på småskolen og liker å synge. Vi synger i kirka hver tirsdag kl. 14-15. Alle som vil være med fra Eikeli SFO får følge fra skolen. Første øvelse er 29.august. Ta kontakt med menighetspedagog Ingunn for mer informasjon :)

Kontaktinformasjon:
mobil: 404 42 171
e-post: iv446@kirken.no 

Tilbake