Åpenbaringstiden


Gudstjenester mellom jul og faste!

Åpenbaringstiden

Tida mellom jul og faste kalles i kirkeåret åpenbaringstiden. Den innledes på Kristi åpenbaringsdag, som samtidig markerer avslutningen av juletiden. I åpenbaringstiden handler bibeltekstene om å bli kjent med ulike sider av Jesus som sann Gud og sant menneske.

Åpenbaringsdagen, epifania, ble feiret allerede meget tidlig, for å understreke Jesu guddommelige opphav fra begynnelsen av. Jesu fødsel og flere andre motiver gikk inn i denne festen, både Jesu dåp og vismennenes hyllest av Jesus.

Etter at 25. desember ble etablert som dagen for Jesu fødsel, ble feiringen av vismennene dominerende på åpenbaringsdagen. Derfor er denne dagen populært blitt kalt «hellige tre kongers dag». Festen for Jesu dåp ble lagt til søndagen etter, 2. søndag i åpenbaringstiden.

Et annet tema som fra gammelt av var knyttet til at Jesus åpenbarer hvem han er, var vinunderet i Kana. Markeringen av dette underet ble lagt til den påfølgende søndagen, 3. søndag i åpenbaringstiden.

Åpenbaringstiden er ellers, som navnet sier, knyttet til tekster som viser forskjellige sider ved hvem Jesus er. I Den norske kirke er det blitt vanlig å knytte denne tida spesielt til temaet misjon.

I åpenbaringstiden brukes grønn som liturgisk farge. Dette er fargen for vekst og liv. (tekster fra kirken.no)

 

 

Åpenbaringstiden i Østerås kirke

I Østerås kirke feirer vi gudstjeneste hver søndag kl. 11.00! Kirken er også åpen hver torsdag i oddetallsuker kl. 19-20 for lystenning og bønn. Varmt velkommen til fellesskap!

 

Kristi åpenbaringsdag 2.jan: Gudstjeneste ved Per Olav Vangen. Nattverd. Prekentekst: Joh 12,42-47.

2. søndag i åpenbaringstiden 9.jan: Gudstjeneste ved Sindre Eide. Nattverd. Prekentekst: Joh 1,29-34.

3. søndag i åpenbaringtiden 16.jan: Gudstjeneste ved Per Olav Vangen. Nattverd. Prekentekst: Joh 1,15-18.

4. søndag i åpenbaringtiden 23.jan: Gudstjeneste med misjonsfokus ved Per Olav Vangen og diakon Anne Storrusten. Nattverd. Søndagsskole. Prekentekst: Luk 13,10-17.

5. søndag i åpenbaringstiden, 30.jan: Gudstjeneste med konfirmant kick-off. Hilde Barsnes og kateket Lise Vaule og ungdomsledere. Prekentekst: Joh 5,1-15.

6. søndag i åpenbaringstiden, 6.feb: Gudstjeneste ved Per Olav Vangen. Prekentekst: Mark 13,21-27.

Såmannssøndag, 13.feb: Gudstjeneste for små og store. Karneval med pinjata og fastelavnsboller etter gudstjenesten. Barnekoret deltar. Prekentekst: 5 Mos 6,1-9.

Kristi forklarelsesdag, 20.feb: Gudstjeneste ved Per Olav Vangen. Felles med Eiksmarka menighet. Dåp og nattverd. Prekentekst: Luk 9,28-36.

Fastelavnssøndag, 27.feb: Gudstjeneste ved Elise O. Søvik. Felles med Eiksmarka menighet. Dåp og nattverd. Prekentekst: Luk 18,31-34

 

 

 

 

 

Tilbake