Trosopplæring i Den norske kirke


Læring er en sentral dimensjon ved det å være kristen – og å være kirke. Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatningsområder. Det utvikles nå en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av.

 

Les mer.

Tilbake