Velkommen til ny sogneprest!


Vi ønsker Arnfinn Eng hjertelig velkommen som ny sogneprest i Østerås menighet! Arnfinn Eng er for tiden kapellan i Ris menighet i Oslo. Han har blant annet vært prest i Sjømannskirken og er godt kjent blant mange i menigheten vår. Han er bosatt på Østerås med sin familie og vil starte tjenesten hos oss i løpet av høsten. 

 

Tilbake