Bli frivillig!


Bli frivillig, og bli del av et godt fellesskap i lokalmiljøet ditt!

I Østerås Kirke har vi mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats for at arbeidet i menigheten skal fungere og for at folk skal trives. Vi har bruk for flere hender, føtter og hoder i vårt arbeid. Mange opplever at det er gøy og meningsfullt å være frivillig i Østerås kirke. Det er også en flott måte å bli kjent med andre i menigheten.

Østerås Kirke arrangerer mange tiltak for mennesker i alle aldre. Som frivillig i kirken er det ditt eget engasjement og dine interesser som avgjør. Du kan selv bestemme om du vil jobbe med barn, ungdom eller voksne, og hvor mye tid du vil legge i frivilligarbeid. Vi trenger stadig nye frivillige og har plass for deg!

Noen av oppgavene vi trenger frivillige til er:
- Ordne i stand til kirkekaffe etter gudstjenestene
- Tilberede middag til Familiemiddag
- Klokker/medliturg
- Søndagsskoleleder
- Besøksvenn
- Bladbærer for menighetsbladene

Har du lyst på en eller flere av disse oppgavene eller andre oppgaver - eller ønsker du mer informasjon? Send mail til diakon Anabel; aa663@kirken.no for en uforpliktende samtale.

Tilbake