Bli fast giver


Bli fast giver og bidra til at kirken kan fortsette å drive viktige tilbud til barn og unge. 

 

Virksomheten i Østerås kirke er i vekst, uten at offentlige bevilgninger øker tilsvarende. Særlig tilbudene til barn og ungdom finansierer vi for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet. Faste gaveinntekter gjør det mulig for oss å arbeide langsiktig og planmessig.

Du kan få skattefradrag
Det er 22 % skattefradrag på gaver til Østerås kirke. Gir du f eks 2000,- kroner i året, får du hele 540,- kroner i skattelette. I 2020 er maksbeløp for skattefrie gaver 50.000 kroner, men også dette tallet endrer seg fra år til år.

Vil du bli fast giver?
Da oppretter du et fast trekk i din nettbank til Østerås menighets bankkonto: 1503.33.22159. Merk overføringen «gave». Ta kontakt med menighetsforvalter Morten Berge for mer informasjon ang bidrag og skattefradrag.

Vil du gi en enkeltgave?
Send det beløpet du ønsker til Østerås menighets bankkonto: 1503.33.22159. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost til menighetsforvalter Morten Berge.

VIPPS
Østerås menighet har også en Vipps som du kan sende en gave til. menighetens Vipps-nummer er: 44575. Merk overføringen «gave».

 

Tusen takk for ditt bidrag!

 

Tilbake