Bli fast giver


Bli fast giver og bidra til at kirken kan fortsette å drive viktige tilbud til barn og unge. 

 

Virksomheten i Østerås kirke er i vekst, uten at offentlige bevilgninger øker tilsvarende. Særlig tilbudene til barn og ungdom finansierer vi for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet. Faste gaveinntekter gjør det mulig for oss å arbeide langsiktig og planmessig.

Du kan få skattefradrag
Det er 27% skattefradrag på gaver til Østerås kirke. Gir du f eks 2000,- kroner i året, får du hele 540,- kroner i skattelette. I 2019 er maksbeløp for skattefrie gaver 50.000 kroner.

Er du allerede fast giver og vil justere beløpet? Klikk her!
Da kommer du inn på et skjema der du velger ditt nye gavebeløp – og går videre til å signere AvtaleGiro med BankID.

Vil du gi en enkeltgave?
Send det beløpet du ønsker til Østerås menighets bankkonto: 1503.33.22159. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost – med navn og personnummer – til kirkeforvalter Morten Berge.


 

Tilbake