Diakoni i Østerås


Våre diakonale tilbud

De diakonale tiltakene i Østerås er tilbud for alle i lokalmiljøet eller mennesker som vil komme innom, alle tiltakene har en svært lav terskel, og du trenger kun å komme slik som du er. De diakonale tilbudene er for alle aldre. 

«Familiekoret» med middag, lek, sang og sosialt samvær. Hele familien samles annenhver torsdag (i oddetallsuker) kl 17.00. Velkommen! Les mer

Babysang og lunch, hver tirsdag kl 11- 13 (ikke i skolens ferier). Les mer

Formiddagstreffet er åpen lunsj for godt voksne mennesker. Holdes i kirkestuen, annenhver mandag i oddetallsuker, kl 11- 13. Uhøytidelige samlinger med god mat, god tid til sosialt samvær og et viktig og trivelig samlingssted for eldre. Velkommen!

”Besøkstjenesten” har flere faste besøkere. Besøkerne har faste oppdrag, og går på besøk i hjemmene eller noen også på institusjonene som ligger i Østerås menighet. Vi trenger flere besøkere. Har du lyst til å bidra eller få besøk, ta gjerne kontakt med Diakon Anabel. E-post:aa663@kirken.no

Samtaletjeneste om sorg- og livsmestring.

Diakon tar jevnlig imot til samtaler på kontoret på dagtid. 

Sørgende er velkommen til minnegudstjeneste på Allehelgensdag. Gudstjenesten er på kveldstid i Eiksmarka kirke. Pårørende som har mistet noen vil få egen invitasjon. 

Vi trenger flere hjelpende hender til kirkevert- og blomstertjeneste. Har du lyst til å ønske folk velkommen til kirken, lage og servere kaffe eller arrangere blomster til alteret, ta gjerne kontakt og bli med i et hyggelig arbeidsfellesskap.

Østerås menighet har to diakoner, med hovedfokus på sjelesorg, samtale og veiledning, frivillighet og er ansvarlige for en rekke tiltak rettet mot eldre.

Soknediakonen i Østerås er:

Anabel Eidås Askerud
Mobil: 400 36 493
Epost: aa663@kirken.no

Menighetspleiens fond, som Østerås menighet forvalter, bidrar til et utvidet diakonalt tilbud ved menighetens tre sykehjem.

Egne nettsider om dette er under utarbeiding.

Ansvarlig for dette arbeidet er institusjonsdiakon: Mari Wirgenes Mobil: 400 34 200 Epost: mw378@kirken.no

Tilbake