Tema: Hvordan bygge et inkluderende fellesskap i menigheten?


Alle kan kjenne på opplevelsen av å være annerledes og ikke høre til.

Denne kvelden setter vi søkelyset på hvordan kirken kan utfordre utenforskap og parallellsamfunn og spille en rolle for identitet og tilhørighet.

 

Velkommen til temakveld i Østerås kirke

Tidspunkt: Torsdag 14. november kl. 19.00

Tema: Hvordan bygge et inkluderende fellesskap i menigheten?

Forfatter Zeshan Shakar lot en av karakterene i sin oppsiktsvekkende roman Tante Ulrikkes Vei (2017) si:

Det er mangel på møteplasser på tvers av byen og mellom ulike folk. Man omgås de man omgås, i bobler, og sitter i sin lille landsby og skuler bort på den andre landsbyen.

 

Alle kan kjenne på opplevelsen av å være annerledes og ikke høre til. Denne kvelden setter vi søkelyset på hvordan kirken kan utfordre utenforskap og parallellsamfunn og spille en rolle for identitet og tilhørighet.

Om foredragsholderen:

Jarl Bøhler er sykehusprest på Diakonhjemmet Sykehus, hvor han har vært siden 2011. Halvparten av tiden som prest ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, - blant annet knyttet til gruppeteamet der som gruppeterapeut. Han har også bakgrunn som menighetsprest, studentprest og leder av Kirkens Bymisjon i Bodø og i Lillestrøm.

Tilbake