Gravferd


I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud.

Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste noen er ofte tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret. Ritualet og rammene rundt en kirkelig gravferd hjelper i sorgen og gir en mulighet til å si takk til og ta farvel av den avdøde.

En kirkelig gravferd er en offentlig handling, hvor fellesskapet som samles-  viser respekt for den avdøde, minnes og takker for det som har vært. I kirken kan vi løfte fram alt for Gud. Det som har vært gode minner, men også det som har vært vondt og vanskelig. Gravferdshandlingen er også en bønn om forsoning, framtid og håp.

Begravelsesbyrået tar seg av det praktiske knyttet til en gravferd. Sorgsamtale med prest handler mer om innholdet i seremonien, slik som minneord. Kirken i Bærum har god kompetanse på sorg, og ansatte som prester og diakoner, har gjerne samtaler hvis det er behov for det.

Mange menigheter har dessuten tilbud om sorggrupper som kan være til støtte etter et dødsfall.

Kirketorget, kan svare på spørsmål om kirkelig gravferd, og kan sette deg i kontakt med ansatte hvis behov.

KIRKETORGET I BÆRUM

Postadresse:
P.b. 484
1302 Sandvika

Telefon: 67 500 500

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika

Les mer om gravferd her: https://kirken.no/nb-NO/gravferd/

GRAVPLASSENE (tidligere kalt kirkegårdene)

Bærum kommune overtok forvaltningsansvar for kirkegårdene i Bærum fra 01.01.08 og har hatt denne oppgaven siden da. Dette innebærer at gravferdsbyråer og etterlatte skal forholde seg til Bærum kommune når det gjelder kirkegårdssaker. Kirkegårdskontoret har nå endret navn til Gravplassforvaltningen og noen av kirkegårdene kalles gravplasser.

 

Alle gravferder i Bærum kommune registreres gjennom gravplassforvaltningens register. Her finner man en samlet oversikt over kommende Gravferdseremonier i Bærum.
 

Her finner du nødvendig info om gravplass og gravlegging: GRAVPLASSFORVALTNINGEN (Bærum kommune)

 

Tilbake