Gudstjeneste for små og store


Fellesskap for flere generasjoner! 

Rundt én gang i måneden feirer vi gudstjenester spesielt tilrettelagt for barn. Dette har vi valgt å kalle "Gudstjeneste for små og store". Her møter du gjerne menighetspedagog Ingunn Vegge som sammen med barneliturger, menighetens prest og kantor som bidrar under gudstjenesten. Vi synger salmer, ber, blir kjent med en Bibelhistorie, kanskje er det dåp, kanskje er det nattverd. Kirkekaffe for de voksne og saft&søtt for barna i etterkant av gudstjenesten. 

Høstens "Gudstjenester for små og store" er søndagene 28.august (START-gudstjeneste), 25.september (Høsttakkefest), 16.oktober, 13.november, 27.november (LysVåken) og 11.desember (Vi synger julen inn).

I forkant av disse gudstjenestene inviterer vi til FAMILIEMIDDAGER på torsdagen uka før fra kl. 17. Her er det middag for hele familien til en billig penge og aktiviteter for barna. Vel møtt for små og store! 

 

Tilbake