Søndagsskolen


Høstens Søndagsskoler i Østerås kirke: 4.september, 30.oktober og 6.november. 

Søndagsskolen drives av frivillige og har egen gruppe på Facebook. Vi møtes inne i kirkerommet og får med oss starten av gudstjenesten før vi sammen vandrer ned til søndagsskolerommet til eget opplegg for barna. Her er det sang, Bibelhistorie og aktiviteter tilpasset barn. Du må gjerne ha med en voksen om du vil! 

Tilbake