Babysang


Har du barn fra 0-1 år? Østerås menighet ønsker deg og barnet ditt velkommen til babysang. Tilbudet er gratis, så ta med barnet ditt og kom!

Tirsdager klokken 11-13

Musikk er viktig for barnets emosjonelle, motoriske og sosiale utvikling. Gjennom regler og kjente og ukjente barnesanger ønsker vi å skape en arena hvor du og barnet ditt kan utforske musikk og lek i fellesskap med andre småbarnsforeldre og barn. Babysang handler ikke om prestasjon. Din stemme er den fineste for barnet ditt, og både trente og utrente stemmer er hjertelig velkomne!

Vi samles til sangstund og en hyggelig lunsj hver tirsdag klokken 11.00-13.00 (utenom skolens ferier).

For mer informasjon, ta kontakt med Dorte Fiskaa (kantor/babysangleder). Meld deg gjerne inn i gruppa "Babysang i Østerås kirke" på Facebook og motta fortløpende informasjon. 

  Mobil: 98267816
mail df748@kirken.no

Tilbake