Advent og jul i Østerås kirke


Velkommen til julaften med Østerås menighet!

Her er en oversikt over mye av det som skjer i Østerås kirke gjennom advent og jul! Velkommen til fellesskap - la oss dele håp og varme! 

 

GUDSTJENESTER

1.søndag i advent kl. 11: Lys Våken! Gudstjeneste for små og store. Sogneprest Arnfinn Eng, menighetspedagog Ingunn Vegge, kateket Maria Næs og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

2.søndag i advent kl. 11: Gudstjeneste og årets siste Søndagsskole. Seniorprest Per Olav Vangen gjør tjeneste. 

3.søndag i advent kl. 11: Vi synger julen inn! Gudstjeneste for små og store. Barnekoret og speideren deltar. Seniorprest Per Olav Vangen og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

4.søndag i advent kl. 11: Lessons and Carols. Østerås Vocalis med solist Ingeborg Aadland deltar. Seniorprest Per Olav Vangen og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

 

Julaften kl. 13.30: Tradisjonell julaftengudstjeneste for hele familien. Hosle skolekor og Hosle og Bekkestua skolekorps spiller for og med oss. Vi synger de gode gamle julesangene og får høre Juleevangeliet. Sogneprest Arnfinn Eng og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

Julaften kl. 14.45: Tradisjonell julaftengudstjeneste for hele familen. Sangere fra korene i menigheten. Vi synger de gode gamle julesangene og får høre Juleevangeliet. Sogneprest Arnfinn Eng og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

PS: lyst til å være med i julekoret og synge "En stjerne skinner i natt"? Ta kontakt med kantor Dorte 98267816. 

Julaften kl. 16.00:  Tradisjonell julaftengudstjeneste. Marius Herland spiller trompet, sogneprest Arnfinn Eng og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

1.juledag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Forsangere fra Østerås Vocalis og fiolinist Hjörleifur Valsson deltar. Seniorprest Per Olav Vangen og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

 

1.nyttårsdag kl. 12.00 I EIKSMARKA KIRKE: fellesgudstjeneste med Eiksmarka menighet. Sogneprest Else Engebretsen og organist David Maiwald gjør tjeneste. 

Søndag 8.januar kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store; "Hellig tre kongers fest". Jultrefest med juletregang etter gudstjenesten. Ta gjerne med restjulekaker! Sogneprest Arnfinn Eng, menighetspedagog Ingunn Vegge, diakon Anabel Eidås og kantor Dorte Fiskaa gjør tjeneste. 

 

KONSERTER

Torsdag 1.des kl. 19.00: Julekonsert med Grav Musikkorps. 

Søndag 4.des kl. 17.00: "Desemberstemninger". Julekonsert med Ole Edvard Antonsen, Stine H. Ulla og Bernt Ola Volungholen. Billetter på ticketmaster.no.

Torsdag 8.des kl. 19.00: Julekonsert med Hydrokoret.

Søndag 11.des kl. 18.00: Julekonsert med Asker og Bærum Ungdomskorps. Kafé fra kl. 17.00.

Søndag 18.des kl. 16.30: "Stille Natt Hellige Natt". Julekonsert med Rune Larsen, Alexander Rybak, Alexandra Rotan og Hans Marius Hoff Mittet. Billetter på ticketmaster.no.

Torsdag 12.jan kl. 19.00: "Dorte og Jørn spiller jula ut". Vi feier ut jula med julemusikk av ymse slag. Velkommen til en rolig og stemningsfull kveld i kirka. 

 

ANDRE AKTIVITETER

Mandag 5.des kl. 11.00: Kaffetreffen. Åpen og uformell møteplass med kaffe og prat. Ved diakon Anabel med frivillige. 

Tirsdag 6.des kl. 14.00: Juleavslutning for Østerås kirkes barnekor ved kantor Dorte. NB: barnekoret synger på gudstjenesten 11.des!

Onsdag 7.des kl. 11.00 I EIKSMARKA KIRKE: felles juleavslutning for babysang i begge menighetene. Menighetspedagog Ingunn og kantor Dorte med frivillige. 

Onsdag 14.des kl. 11.30: "Julen i ord og toner" på Østerås Seniorsenter ved diakon Anabel og kantor Dorte. 

Tirsdag 27.des kl. 11.00: Romjulskaffe. Åpen og uformell møteplass med kaffe og prat. Ved diakon Anabel med frivillige.

 

BARNEHAGER OG SKOLER

Julevandringer med barnehagene skjer i tidsrommet 6.-8.des. Kontaktperson: menighetspedagog Ingunn Vegge.

Julegudstjenester for skolene skjer i tidsrommet 19.-21. des. Kontaktperson: sogneprest Arnfinn Eng. 

 

 

 

 

Tilbake