Åpen kirke


Annenhver torsdag i oddetallsuker kl. 19-20!

Åpen kirke er en mulighet. En mulighet i kirkerommet, med sin talende stillhet. Med mulighet til refleksjon, bønn eller bare det å være. Det vil alltid være mulighet for å tenne lys i globen eller snakke med andre mennesker. Velkommen til Åpen Kirke - kom som du er, med hele deg selv.

Har du noen spørsmål, kan du kontakte diakon Anabel Eidås Askerud:
Mail: aa663@kirken.no
Tlf: 40036493

Tilbake