ONIK - Onsdager i kirken


Her er vårens datoer for ONIK

Vårens program 2023  i Eiksmarka kirke                                  

JANUAR

Onsdag  11. kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster. Prekentekst Matt 3,13-17 Jesus blir døpt.

Innledning ved sokneprest Arnfinn Eng.

Onsdag 25. kl 19.00. 

Tema:»Egypt – i går og i dag.» Ragnar Telhaug

FEBRUAR

Onsdag 8.Kl 19.00 

Samtale om kommende søndags tekster.

Prekentekst Matt 17,1-9 Disiplene får se Jesu herlighet. Kristi forklarelsesdag.

Innledning ved diakon i Østerås, Anabel Eidås Askerud. 

MARS

Onsdag 1. kl 19.00

Tema: «Joseph, Jakobs sønn og drømmetyder: Hans berg- og dalbaner» 

Innleder: Ragnar Telhaug.

Onsdag  12.  kl 19.00

Tema: Samtale om kommende søndags tekster. Prekentekst Luk 11,14-28. Innledning ved sogneprest Else Engebretsen.

Onsdag 22. kl 19.00

Fastetids tema: «Fotvaskingen». Med utgangspunkt i Ford Madox Browns maleri og Joh 13,1-17. Innledning ved Else Engebretsen og Ragnar Telhaug

APRIL

Onsdag 19. kl 19.00

Samtale om kommende søndags tekster. Prekentekst Joh 10,11-18  Den gode gjeteren gir sitt liv for sauene. Innledning ved pensjonert sokneprest Egil Hauge.    

MAI  

Onsdag 10. kl  19.00

Samtale om kommende søndags  tekster. Prekentekst Luk 18,1-8. Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?

Innledning ved seniorprest Per Olav Vangen

Onsdag 31. Semesteravsluttning. Tur til Aurskog der vi bl a besøker Aud Kumhle. Programmet fastsettes senere. 

Tilbake