Årsmøte i Østerås kirke 19.3.23


Vel møtt til årsmøte i Østerås kirke, rett i etterkant av gudstjenesten søndag den 19.3.23. Årsmeldingen ligger på hjemmesiden under fanen "Om oss" og "Årsmeldinger". 

 
 

 

 

 

 

Årsmøte i Østerås menighet

 

                                                                                                                                             Østerås, 06.02.23

 

 

På vegne av menighetsrådet i Østerås inviteres det med dette til årsmøte i Østerås menighet:

 

Tid:       Søndag 19. mars 2023 (rett i etterkant av gudstjenesten)

Det blir enkel servering.

 

Sted:    Kirkerommet/kirkestuen i Østerås kirke, Ovenbakken 10, 1361 Østerås

 

 

Agenda:

 

Sak 01/23 Godkjenning av innkallingen

Sak 02/23 Valg av referent

Sak 03/23 Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 04/23 Gjennomgang av Årsmelding 2022 for Østerås menighet

Sak 05/23 Eventuelle innkomne saker

 

 

 

Årsmelding vil bli lagt ut på menighetskontoret, i kirken samt menighetens hjemmeside www.oesteraas-menighet.no

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

for Østerås menighet

 

Elisabeth Ødemark

menighetsrådsleder

(sign.)

 

 

 

 

Tilbake