Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalg 2023


Her er vedtatt liste over de som stiller til valg til menighetsrådet i Østerås 2023. 

1. Idar Engebretsen                 f.1992

2. Irene Tvedt Wangen             f.1975

3. Vidar Kristensen                   f. 1950

4. Inger Marie Jordell                f.1950

5. Morten Berge                        f. 1968

6. Arne Brandsæther                f. 1959

7. Inger Thommessen               f. 1953

8. Marius Herland                      f. 1994

9. Øystein Berg                          f. 1973

10. Kay Rolf Lindegaard            f. 1956

11. Bjørn Kåre Salvesen             f. 1955

12. Anne Kallåk                           f. 1952

13. Per Arneberg                         f. 1953

Tilbake