Program for fastetiden 2024


Velkommen til samlinger i fastetiden i Østerås og Eiksmarka kirker! Gjennom februar og mars samles vi på onsdager i Eiksmarka, og på torsdager i Østerås.

PROGRAM FOR FASTETIDEN

FEBRUAR
Onsdag 14.2, kl. 19:00 i Eiksmarka kirke:
Askeonsdagsgudstjeneste med skriftemål
- v/Else Engebretsen

Torsdag 22/2, kl. 19:00 i østerås kirke:
Fastesamling - Innledning v/Per Olav Vangen

Torsdag 29/2, kl. 19:00 i østerås kirke:
Fastesamling - Innledning v/Arnfinn Eng

MARs
Onsdag 06/3, kl. 19:00 i eiksmarka kirke:
Fastesamling - Innledning v/Egil Hauge

Torsdag 14/3, kl. 19:00 i østerås kirke:
Temakveld v/Paul Erik Wirgenes

Onsdag 20/3, kl. 19:00 i eiksmarka kirke:
Fastesamling - Innledning v/Caroline Serck-Hanssen

opplegg for fastesamlingene:
kl. 19:00: enkel brødmatservering
Kl. 19:30: ord, bønn og salme + presentasjon av og samtale rundt søndagens tekst
Kl. 20:15: Fasteliturgi
Kl. 20:30: mulighet for å sitte igjen

Tilbake