Velkommen til ny kantor i Østerås menighet


Bina Karpisova er ny kantor i Østerås menighet. Et varmt velkommen og et høyt hurra for en flott medarbeider, som bor i menigheten og som vi ser fram til å få i vår stab! 

Det er med stor glede at vi kan ønske Bina Karpisova velkommen til Østerås menighet som ny kantor, noe hun ble vigslet til i desember 2015 i Stavanger Domkirke. Hun setter allerede i gang med noen oppgaver i mars, og starter så i 80 % stilling fra 5. mai 2024. Så er det veldig stas at mange i menigheten allerede kjenner godt til Bina, da hun har vært vikar som dirigent for Østerås Vocalis siden september 2023, og sammen har hun og koret gjennomført flere konserter, deltatt på gudstjenester i Østerås kirke og hatt samarbeidsprosjekter med andre menigheter. Hele staben gleder seg til å få Bina som kollega og vi har lært henne å kjenne som en engasjert, varm, tilstedeværende, strukturert og dyktig medarbeider. Det kirkemusikalske arbeidet er en viktig del av vårt menighetsarbeid og nå kan alle i menigheten glede seg over at en fast samarbeidspartner endelig er tilbake på orgelkrakken! Takk for din store innsats, din tydelige gjennomføringsevne og ditt nydelige vesen som allerede har gjort stort inntrykk på oss – nå gleder vi oss til fortsettelsen!

Tilbake