Temakvelder i Østerås kirke


Østerås kirke er et samlingspunkt for mennesker i ulikealdre og med ulike livserfaringer og situasjoner. Temakveldene i kirken har som utgangspunkt et mål om å favne bredt. Med jevne mellomrom i løpet av året arrangeres det temakvelder med ulike temaer. Følg med på nettsidene og på Facebook (Østerås kirke) for mer informasjon. 

 

 

 

 

 

Tilbake