Temakvelder i Østerås kirke


Østerås kirke er et samlingspunkt for mennesker i ulikealdre og med ulike livserfaringer og situasjoner. Temakveldene i kirken har som utgangspunkt et mål om å favne bredt. Med jevne mellomrom i løpet av året arrangeres det temakvelder med ulike temaer.

 

Velkommen til temakveld i Østerås kirke!

Siste temakveld i Østerås kirke 2020 blir på torsdag 12.november kl 19:00. Da kommer kirkens SOS, og tittelen for kvelden er "Den gode samtalen"

 

Følg med på nettsiden for mer informasjon om nye temakvelder.

 

 

Tilbake