Markering av samefolkets dag


Velkommen til en historisk markering av den samiske nasjonaldagen i Østerås kirke!

Vi markerer dagen med en festgudstjeneste for Asker og Bærum prostier!

Dette blir en spennende og viktig markering for store og små. 

 

For andre gang feirer kirken i Bærum den samiske nasjonaldagen med en felles festgudstjeneste! Nytt for 2020 er at også Asker blir med, dermed blir det en historisk markering to år på rad! 

Gudstjenesten blir i Østerås kirke kl 18:00!

Det blir en festgudstjeneste med deltagelse fra Samisk kirkeråd og koret: His Angels fra Holmen i Asker. Sokneprest i Søndre Hurum, Hanne Dyrendal holder preken og leder oss gjennom gudstjenesten sammen med kapellan i Østerås, Andreas Alexander Fosby.

Etter gudstjenesten blir det en mottakelse med hilsen fra ordførere fra begge kommunene, noe musikkinnslag og en hilsen fra Prostene fra Asker og fra Bærum Prostier. Det blir servering og musikk! 

Wolfgang Plagge står for musikken og det er bare å glede seg! Vi skal synge på de samiske språkene og på norsk.

Nysgjerrig på festgudstjenesten i 2019? Les om den her Det livgivende bål på Samenes nasjonaldag

Bures boahtin! Buerie båeteme! Buorisboahtem! Velkommen!

 

Tilbake