Covid-19 Informasjon


Her kan du lese informasjon om hvordan korona-utbruddet påvirker samlinger i kirken i perioden fremover.

 

 

Denne siden oppdateres kontinuerlig!

Årsmøte i Østerås Sokn

På grunn av koronaepidemien utsettes menighetens årsmøte inntil videre. Menighetsrådet vurderer situasjonen fortløpende

Med tanke på Covid-19 vil vi i Den norske kirke i Bærum avlyse de fleste av våre aktiviteter i en tid, med unntak av dåp, vielser og gravferder. Dette for å begrense smitte og forebygge at folk i risikogrupper blir smittet. De forebyggende tiltakene gjelder alle kirkene i Bærum fra 12. mars til 15.juni og skjer etter intern vurdering og i løpende dialog med kommuneoverlegen i Bærum. Gudstjenester åpner med begrensninger fra 24.mai! Les hva det innebærer her.

Gudstjenester i Østerås fremover

Søndag 24.mai kl.11:00 v/Kapellan Andreas Fosby & Sokneprest Per Olav Vangen

Søndag 31.mai kl.11:00 v/Sokneprest Per Olav Vangen

Søndag 7.juni kl.13:00 v/kapellan Andreas Fosby

Søndag 14.juni kl.13:00 - vandregudstjeneste m/deltakelse fra stab.

Søndag 21.juni kl.11:00 - Felles gudstjeneste med Eiksmarka i Østerås kirke

Det er mange som er urolige over situasjonen som nå utspiller seg, mange er urolige og usikre og kjenner på en utrygghet både for seg selv og for andre.

Kirken er her for deg, begge prestene i Østerås og Soknediakonen er tilgjengelig på telefon;

Soknediakon, Anne Storrusten - 400 36 493

Sokneprest, Per Olav Vangen - 470 18 658

Kapellan, Andreas Alexander Fosby - 941 86 322

 

Karin Hake i Menighetsrådet har skrevet noen betraktninger om Kristus i Koronatiden, les den her.

Kristus og Corona av Karin Hake

Du kan også lese hilsen fra Sokneprest Per Olav Vangen her

Gudstjenestene i Østerås kirke avlyses til uken etter påske!

Har du en venn eller et familiemedlem på sykehjem og har behov for samtale? Kontakt Diakon Mari Wirgernes, se mer informasjon på Gjennom alt

OrgelFesten som var planlagt fra 26.april til 4.mai er utsatt! (Ikke avlyst!) Det vil komme oppdatert informasjon senere om når OrgelFesten blir.

Disse aktivitetene vil avlyses i kirken fremover:

 • Konfirmasjonsundervisning
 • Konfirmasjonsleir (Blir en egen festival i august)
 • Barneaktiviteter
 • Babysang
 • Familiemiddager
 • Konserter
 • Menighetskvelder/foredrag
 • Sykehjemsandakter
 • Hjemmebesøk og besøk på institusjoner
 • Gudstjenester (oppstart søndag 24.mai)

 

Disse aktivitetene vil fortsette, med begrensninger:

 • Dåp
 • Vielse
 • Gravferd
 • Gudstjenester (Fra 24.mai)
 • Ungdomssamlinger

 

Til alle besøkende på gravferder/Vielser/Dåp:

Vi oppfordrer alle som har forkjølelsesymptomer til å heller bli hjemme. Dette gjelder også dersom du har vært i et område med vedvarende smitte, vært i kontakt med smittede eller noen som de har vært i kontakt med de siste dagene nå er satt i karantene.

Hvis du planlegger et arrangement i kirken (dåp, vielse, gravferd), vil du bli kontaktet hvis det blir foreslått endringer i arrangementet ditt. Det kan blant annet gjelde informasjon til besøkerne i forkant av arrangementet og begrensninger i antall deltakere. Hvis det vil være personer i risikogruppe på ditt arrangement, eller om noen i selskapet blir syk eller satt i karantene, ber vi deg å kontakte kirketorget:
tlf. 67 500 500

 

Soknediakon, Anne Storrusten - 928 59 311 (08:30-17:00)

Sokneprest, Per Olav Vangen - 470 18 658

Kapellan, Andreas Alexander Fosby - 941 86 322

Tilbake