Hilsen fra Soknepresten i Koronaens tid


Les hilsen fra Sokneprest Per Olav Vangen her.

 

 

Kjære alle,

 

Det er merkelig å være innom kontoret en snartur og se på Østerås kirke. Der den ligger – øde og forlatt. På inngangsdøren henger det ikke lenger plakater om påskens gudstjenester og orgelfest. Nei, der henger det informasjon om en stengt kirke og hygieneregler.

 

Kanskje er savnet av kirken ekstra sterkt i en krisetid? Ja, det er mange som sier det. Derfor har vi spilt inn gudstjenester som skal sendes i tiden fremover. Så på søndag kommer det en gudstjeneste på Østerås menighet sin hjemmeside og på Facebook. Og i påsken fra de enkelte menighetene i Bærum prosti. Så følg med! Under overskriften: Sammen – hver for oss!

 

Så sitter jeg her og tenker på alle dere med ulike utfordringer i disse dager hvor sårbarheten vår blir ekstra tydelig. Det vi har tatt som en selvfølge er ikke lenger så selvfølgelig. Tenk på alle de gamle, i en tid hvor alder i seg selv er en risikofaktor. Eller som har underliggende sykdom. Eller dere som er hjemme med barn, noe som er krevende nok. Eller dere som er blitt permittert og frykter både for arbeidsledighet, økonomi og fremtid.

 

Så ligger Østerås kirke. På en av de aller, aller fineste tomtene. Med utsikt over Bærum og byen. Så ligger den her. Nesten tom. For helt tom er den ikke: En flislegger er i full gang med å skifte ødelagte fliser. Så ligger kirken her. Som et håpets sted. Som et synlig tegn på at Gud vil være nær oss.

 

Selv om vi ikke kan samles. Så vil Gud være nær. Hver enkelt av oss. Selv om det kan være vanskelig å få øye på!      

 

Om en stund, uvisst når, så skal vi samles til fest i Østerås krike. Orgelfest. Du verden: Det gleder jeg meg til!

 

Sokneprest Per Olav Vangen

Tilbake