Minneord om Anne Trobe


Onsdag 8.april døde vår kjære Anne Trobe, plutselig og uventet. Vi mottok budskapet med sjokk, det føles så uvirkelig. Les minneordene om Anne Trobe her.

 

Anne satte så mange spor etter seg i Østerås menighet: hun var sekretær, sykehjemsdiakon, diakonimedarbeider, hun ledet besøkstjenesten og var en flott kollega. Hun var diakonal i ånd og virke. Vi har så mye å takke henne for. Vi takker for all trofast tjeneste for Gud og mennesker. Anne møtte alle mennesker med omsorg. Vi har ikke tall på alle samtaler hun har hatt, andaktsstunder hun har holdt, bønner hun har bedt og sanger/salmer hun har sunget. Takk for alle tunge tak, loppemarked og dugnader. Takk for det lyse smilet, det oppmerksomme blikket, den store rausheten, den glade latteren og det store hjertet som banket for så mange. Anne var helt spesiell og hennes varme omsluttet oss alle. Som en av de faste kirkegjengerne sa; hun var en engel og det var hun for mange.

 

Våre tanker går til hennes nærmeste; mann, to sønner, svigerdatter og barnebarn som har mistet sin kjære farmor. Takk for alle gode stunder. Vi lyser fred over Annes minne.

Tilbake