Vi åpner for gudstjeneste!


Fra 24.mai åpner kirkene i Bærum for gudstjeneste igjen. Dette under nytt smittevern-regime. 

 

Velkommen til gudstjeneste! I tråd med smittevernveiledern for Den norske kirke kan gudstjenester nå arrangeres med 50 deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetninger at personer holder 1 meter avstand, medlemmer i samme husstand er unntatt 1-meters regelen.

For deg som kirkegjenger kan det være trygt å vite at alle kirker i Bærum følger bransjestandarden for Den norske kirke når det gjelder smittevern. Denne er godkjent av Folkehelseinstituttet. Det innebærer blant annet:

  • Kirkerommet organiseres slik at 50 personer får plass med minimum 1 meter avstand, i alle retninger. 
  • Forsterket renhold ivaretas etter alle aktiviteter.
  • Ikke kirkekaffe i denne perioden.
  • Særkalker ved nattverd.
  • Minst mulig bruk av felles utstyr. La salmeboken stå!
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing. Vi registrerer derfor fremmøte på liste med navn og mobilnummer. Listen oppbevares sikkert i 10 dager før den makuleres.

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene

Les mer om smittevern i Den norske kirke her. 

Gudstjenester på TV/radio/nett
Alle kan delta i gudstjeneste, også du som ikke ønsker å komme i kirken i denne tiden. Den norske kirke har et variert tilbud med andakter, barneaktiviteter og musikk på Facebook. Se også TV- og radiogustjenestene på NRK. 

Østerås kirke kommer også til å strømme valgte gudstjenester til Facebook/Youtube. Følg med på nettsidene eller Facebook-siden til Østerås kirke for mer informasjon.

Velkommen skal du være!

 

Tilbake