Konfirmasjon 2025


Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? «En viktig tid – Et viktig valg!» Kirken vil invitere deg til samtale og undring over livets store spørsmål

Konfirmanttiden er en tid for undring og nye opplevelser. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler, eller bare er nysgjerrig. Hvert år velger mange ungdommer å konfirmere seg i Østerås og Eiksmarka. Vi håper at du vil være en av dem.


Østerås og Eiksmarka menigheter har felles konfirmant- undervisning, men du blir konfirmert i den kirken du har tilhørighet til.
Som konfirmant hos oss kan du velge mellom 3 ulike alternativer:

LEIRKONFIRMANT
Vi drar på leir i uke 31. Her blir det bading, volleyball, ulike seminarer og mange andre morsome aktiviteter. Vi har undervisning både felles og i små grupper.
I tillegg til leiren deltar du på fellessopplegget i Østerås og Eiksmarka (kveldsundervisning, presentasjonsgudstjeneste, fasteaksjonen og lignende).
Pris: 700 kr i innmeldingsavgift og 4000 kr i leiravgift


MIKS-KONFIRMANT
I dette opplegget blir du en del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Vi holder på fra januar til mai, og mesteparten av opplegget foregår på kveldstid. Vi har også en weekendtur. I tillegg til disse samlingene deltar du på alt felles opplegg med leirkonfirmantene i Østerås og Eiksmarka (utenom selve leiren).
Pris: 700 kr i innmeldingsavgift og 700 kr for undervisningsopplegget

 

GoodNews-KOR-KONFIRMANT (med eller uten leir)

Er du glad i å synge eller ønsker å lære å synge? Bli med i ungdomsarbeidet GoodNews som konfirmant. Du deltar i koret og får undervisning på 4 obligatoriske øvelser, i tillegg til å delta på 5 øvelser uten undervisning.

 

TILRETTELAGT KONFIRMASJON
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Det er viktig at du tar kontakt med kateketen i din lokale menighet, og melder deg på til konfirmasjonen i den menigheten dere sogner til. Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe i Eiksmarka kirke. Oppstart er etter vinterferien, og vi møtes hver tirsdag ettermiddag kl.15-16.30 fra uke 9 og frem til konfirmasjonen. Det er ca. 10 samlinger totalt. Her møter konfirmantene en ansatt fra sin lokale menighet, som følger konfirmanten gjennom undervisningen. De som er elever ved Haug skole, blir hentet med taxi etter
skoletid og kjørt til Eiksmarka kirke. Vi har en felles konfirmasjonsgudstjeneste for denne gruppen en lørdag i mai. Men det er også mulig å følge undervisningen i Eiksmarka og konfirmeres i sin lokale kirke dersom man ønsker det.
Pris: 700 kr i innmeldingsavgift og 700 kr for undervisningsopplegget

 

ØKONOMI
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta i konfirmasjonstiden. Vi har gode støtteordninger, så om økonomien er en utfordring, ta kontakt med oss.

SPESIELLE HENSYN
Alle skal kunne være konfirmanter i Østerås og Eiksmarka. Har du allergier? Har du lese-/skrivevansker? Er det utfordringer i familien, på skolen eller i andre forhold som kan ha innvirkning på konfirmanttiden? Da er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan tilrettelegge for dere. Ta kontakt med kateketen for å drøfte eventuelle behov.

KONFIRMASJONSDAGEN
Konfirmasjonsdagen i Eiksmarka menighet i 2025 er lørdag 6. september.
Konfirmasjonsdager i Østerås menighet i 2025 er lørdag 20. og søndag 21. september.

Påmelding etter 1. mai:

TRYKK HER FOR PÅMELDING


SPØRSMÅL?
Har du spørsmål? Ta kontakt med kateket Mara Næs tlf: 920 46 346 mail: mn277@kirken.no
 

 

Tilbake