Kirkevalget 2019


Hvem skal styre kirken vår? Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by.

 

Hvorfor arrangeres kirkevalg?

 • Fordi kirken skal være en demokratisk organisasjon. Valgte ledere i menighetsrådet, kirkelige fellesråd, bispedømmerådet og Kirkemøtet har myndighet til å bestemme hvilke oppgaver kirken skal prioritere.  >> Se mer om dette i Kirkeloven

Hvem kan stemme ved Kirkevalget 2019?

 • Alle som er medlemmer i Den norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2019, kan stemme. Omkring 3,1 millioner nordmenn er stemmeberettigede ved kirkevalget. Sjekk om du er medlem. 

Når er det valg?

 • Valgdagen er 9. september. Noen kommuner har også valg 8. september. Du kan også forhåndsstemme. Det kommer mer informasjon om tid og sted når det nærmer seg.

Hvem stiller til valg?

 • Til menighetsrådene skal det velges 8500 medlemmer. Omkring kandidater 13000 stiller til valg.
  Ved kirkevalget velges også medlemmer til de elleve bispedømmerådene som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.

Hvem stiller til valg i Østerås Menighetsråd?

 1. Elisabeth Ødemark
 2. Ragnar Høegh
 3. Anne Jørstad
 4. Idar Holmbek Engebretsen
 5. Karin Hake
 6. Geir Giving Kalstad
 7. Ingrid Marie Liodden
 8. Petter Marius Hatlen
 9. Anne Marie Sand
 10. Hilde Holme
 11. Ragnhild Øien Toyomasu
 12. nger Jordell
 13. Odd Vegge
 14. Trond Eirheim
 15. Siri Ehrnst Stousland

Nominasjonskomiteen har bestått av: Dagfinn Brodtkorb, Rigmor Solberg, Per Arneberg og Per Olav Vangen. Nominasjonskomiteens innstilling til kandidater for menighetsrådsvalget 2019 i Østerås sokn:

Tilbake