Forespørsel om utleie Østerås kirkestue


Så hyggelig at du ønsker å leie Østerås Kirke til ditt arrangement!
Fyll ut dette skjemaet for å sende en forespørsel om utleie. Skjemaet lagres i vårt nettsystem, og sekretær vil kontakte deg i løpet av noen få dager for videre avtaling.

Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:


Informasjon om arrangementet
Her kan du beskrive arrangementet ditt. Vi trenger å vite antall gjester/tilstedeværende, ønsket tidsrom og andre behov. Type arrangement velger du lengre ned.

Ønsket dato for arrangementHva slags type arrangement gjelder forespørselen?