Misjonsprosjektet vårt i Midtøsten


Østerås menighet støtter kristne i Midtøsten, og dette diakonale misjonsprosjektet støttes gjennom Det Norske Misjonsselskap (NMS). Våre tre satsningsområder er Anafora, Bibelselskapet og SAT-7.___________________________________________________________________________Representanter fra Østerås menighet i Egypt for å besøke arbeidet knyttet til misjonsprosjektet. Foto: Jon Vedum

Østerås menighet støtter kristne i Midtøsten, og dette diakonale misjonsprosjektet støttes gjennom Det Norske Misjonsselskap (NMS). Informasjon kommer i menighetsbladet og påenkelte gudstjenester, og på gudstjenester ber vi ofte for prosjektene i Egypt. I 2017 var det 20 stk. fra Østerås menighet i Egypt som besøkte blant annet våre tre satsningsområder:
- Anafora
- Bibelselskapet
- SAT-7


Anafora

Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop i Egypt og har bygget opp kloster- og retreatsenteret Anafora i ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

På samme område har de også bygd opp Anastasia - et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene har vært rettet mot traumeutsatte kvinner. De siste årene har kursstedet vokst kraftig og har også sommerkurs for unge gutter som er kommet bort fra familiene sine. Anastasia har inngått samarbeid med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.


Bibelselskapet i Egypt
Bibelselskapet i Egypt forteller at det er stor etterspørsel for Bibler i Egypt. De har startet et prosjekt; "En åpen Bibel i hvert hjem". Målet er både å gi 1 million Bibler til fattige i løpet av de neste fem årene, og å bidra til at Biblene blir brukt. Dette gjør de gjennom oppgavehefter, organiserte programmer for familier, quiz, konkurranser, lokale treff og diplomer. Bibelselskapet har også funnet midler til å trykke Bibelen i blindeskrift.

Oppgavene de får er morsomme å løse og bringer nye og dypere kunnskap og forståelse for mange. Man må lese tekstene nøye for å klare å svare. Flere sier at disse oppgavene har medført at de har lest tekster fra Det Gamle Testamentet for første gang.

Flere familier har startet opp å lese Bibelen sammen. "Det er en velsignelseå gjøre dette sammen, særlig fordi barna våre er mye flinkere til å lese enn oss. Og de hjelper oss til å forstå". Andre har gitt Bibelen eller hefter til naboer, og så kommer de sammen og deler hva de har lært. En familie brukte Zoom for å kunne studere Bibelen sammen med faren sin som da jobbet i Kuwait.
SAT-7
SAT-7 er et TV-selskap som har som formål å spre budskapet om Guds kjærlighet til Midtøsten, og oppmuntre de kristne minoritetene i regionen. TV-selskapet ønsker å bidra til en levende kirke i Midtøsten og Nord-Afrika som er trygg i sin tro og som tjener samfunnet. SAT-7 er ikke parti-politiske, og de omfatter alle kristne kirkesamfunn. Fokus er på forsoning og gode verdier. Den kristne satelittkanalen er både talerør og informasjonskilde for hele regionen. Den arabiske kristne TV-kanalen SAT-7 tar opp sosiale problemer og er en kristen stemme inn i et område med svært få kirker. 

SAT-7 består av fem kanaler: SAT-7 Arabic, SAT-7 Pars, SAT-7 Kids, SAT-7 Türk og SAT-7 Academic. SAT-7 Academic tilbyr undervisningsinnhold rettet mot barn som bor i flyktningleirer eller som av andre årsaker ikke får normal skolegang.

Programmene omfatter underholdning, undervisning, barneprogram, gudstjenester, debatter og pragram som tar opp sosiale problemer. Responsen fra seerne er stor, med SMS og Facebook som de største kanalene for tilbakemelding. Et godt utbygd nettverk av kirker og personer sørger for god oppfølging videre.

Programmene er på tre forskjellige språk, og produksjonskontorene er spredt rundt i Libanon, Egypt, Tyrkia, England (London) og på Kypros. 100 milioner tyrkiske-talende, 100 millioner farsi-talende og 320 millioner arabisk-talende bor i områder som kan ta inn TV-kanalen SAT-7. 99 % av innbyggerne i Midtøsten og Nord-Afrika har satelittantenner og TV. Seertallene viser at det er en svært populær kanal. 


Vil du bidra med en gave?
Den kan sendes til Det Norske Misjonsselsskapets kontonummer med følgende KID-nummer:
Kontonummer: 8220.02.85057
KID: 125901010125901011

Alle gaver mottas med et varmt takk!

Tilbake