Besøkstjeneste i Østerås og Eiksmarka menigheter


Ønsker du å få en besøksvenn - eller ønsker du å bli en besøksvenn? Ta kontakt med oss!

Logo for besøkstjenesten

Vi er nå i gang med å opprette en besøkstjeneste i Østerås og Eiksmarka menigheter som en del av menighetenes diakonale arbeid. I den anledning vil vi gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å få besøk av en besøksvenn. Vi vil også gjerne komme i kontakt med deg som sitter hjemme og kunne tenke deg å være besøksvenn. Det kan være minst like fint å gå på besøk som å få besøk! 

Om du ønsker mer informasjon, så ta gjerne kontakt:

For Østerås menighet:
Anabel Eidås Askerud
Diakon besøksleder i Østerås menighet
Tlf: 40036493

For Eiksmarka menighet:
Else Engebretsen
Sokneprest og fungerende besøksleder i Eiksmarka menighet
Tlf: 99105588

Tilbake