Påsken 2020


Påsken i 2020 blir litt anderledes, les mer om hvordan påskehøytiden feires midt i en pandemi

 

 

Påsken er den støre høytiden i kirken, men på bakgrunn av pandemien vil påsken bli litt anderledes i år. Men selv om vi ikke kan samles i et fysisk fellesskap i påsken så kan vi være sammen i sang og bønn. Vi kan være sammen på nett og sosiale medier. Det kan oppleves som uvirkelig for mange at påsken ikke kan feires fysisk i kirkene i år, men da kan det være godt å trekke opp Petter Dass sin salme "Herre Gud, ditt dyre navn og ære", der det lyder "Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde."

Guds kjærlighet til oss, som viste seg i mirakelet påskenatt, det vil alltid stå, uavhengig om vi kan møtes i til gudstjeneste i år eller ikke!

 

Det vil ble streamet/lagt ut gudstjenester fra fem forskjellige menigheter i Bærum. Disse blir tilgjengelige på Facebook.

2.påskedag som er filmet i Østerås kirke blir også tilgjengelig på våre nettsider.

Gudstjenester/Andakter Facebook:

Palmesøndag kl 17: Helgerud kirke.

Skjærtorsdag kl 17: Haslum kirke. 

Langfredag kl 17: Snarøya kirke.

1. Påskedag kl 17: Høvik kirke.

2. Påskedag kl 17: Østerås kirke.

 

Det er mange som er urolige over situasjonen som nå utspiller seg, mange er urolige og usikre og kjenner på en utrygghet både for seg selv og for andre.

Kirken er her for deg, begge prestene i Østerås og Soknediakonen er tilgjengelig på telefon;

Soknediakon, Anne Storrusten - 400 36 493

Sokneprest, Per Olav Vangen - 470 18 658

Kapellan, Andreas Alexander Fosby - 941 86 322

 

Les hilsen fra Sokneprest Per Olav Vangen her: Hilsen fra Soknepresten

Kapellan Andreas Fosby og Karin Hake fra menighetsrådet har skrevet en andakt og refleksjon om korona og tiden vi er i. Les den her: En andakt i Koronaens tid

Riktig god og velsignet påske!

 

Tilbake