Omsorg


Diakoni - omsorg i praksis

Diakoni er ett av kirkens viktige satsnings-områder i Bærum. Å se hva som er «Vår nestes nød og behov i vårt samfunn» handler dypest sett om å være en troverdig kirke.


Kirkelig fellesråd i Bærum og Bærum kommune har en felles satsing for å styrke tilbudet for ansatte, pårørende og beboere ved Bærum bo- og behandlingssentre - Gjennom alt -  Med bakgrunn som diakon, prest og sykepleier er Mari Wirgenes ansatt for å ivareta dette arbeidet.